ARTVİN - GİRESUN - GÜMÜŞHANE - RİZE - ORDU - TRABZON

BS-GIN-1191 Doğu Karadeniz
Coğrafi İşaretli Ürünler
Ağı Projesi Eğitim Programı

17 Şubat 2022 - Gümüşhane Ramada Otel

BS-GIN-1191
Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli
Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği

Coğrafi İşaretler Hakkında

Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi

Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi

Türkiye’den Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) lider ortak, Romanya’dan “Tehnopol Galati” ile Gürcistan’dan Uluslararası İş Geliştirme Merkezi (IBDIPC)’nin proje ortakları olarak yer aldığı Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı projesi uygulama aşamasına geçildi.

Ülkemizde program otoritesi Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) tarafından yürütülen ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında başarılı bulunarak uygulamaya geçen BSB 1191 referans numaralı Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı projesi 03.08.2020 – 02.08.2022 tarihleri arasında 24 ay süreyle toplam 745.850 Avroluk bir bütçe kullanılarak hayata geçirilecektir.

Tüm dünyada 200 milyar doların üzerinde bir Pazar payı olduğu tahmin edilen Coğrafi İşaretli ürünler pazarından proje ortağı bölgelerdeki yerel paydaşların daha fazla pay alabilmesi için proje ile yerel paydaşların kurumsal kapasiteleri ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi alanında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kapasite geliştirme çalışmaları yanında projede sosyal medya ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tır’ı gibi araçlar kullanılarak stratejik tanıtım ve bilinç arttırma kampanyaları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, proje ile uluslararası alanda iyi uygulama ve tecrübelerin incelenmesi çalışmaları ile de yerel paydaşlara katkı sağlayabilecek iş ve markalaşma modelleri ile ilgili farkındalıkların arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

İki yıllık süre zarfında gerçekleştirilecek proje çalışmaları ile bilgi ve tecrübesi arttırılmış paydaşlardan oluşan ve Karadeniz havzasının üç ülkesini kapsayan bir Coğrafi İşaretli Ürünler işbirliği ağı genişlemeye hazır bir şekilde kurulmuş olacaktır.

2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmalar aşağıdaki alanlara odaklanacaktır:

» Coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamalar ile koruma ve denetim mekanizmaları, markalaşma, ürün üretim ve tedarik zincirleri, işbirliği ve kümelenme ve tüketici bilinci gibi alanlarda üç ülkede toplam 400 paydaşa eğitim verilerek, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi;

» Coğrafi işaretli ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve sürdürülebilir bir ekonomik bir değer olma potansiyeli, mevcut ve potansiyel coğrafi işaretli ürünler gibi temalarda 18 ay sürecek ve en az 2 milyon etkileşim hedefleyen tanıtım kampanyaları yürütülmesi

» Coğrafi işaretli ürünler konusunda lider konumda olan ülkelere bilgi ve deneyim edinmek için iki AB üyesi ülkeye 10 kişilik gruplar ile çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve akabinde proje ortaklarından 3 ülkede toplamda 600 paydaşın katılımıyla düzenlenecek Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Zirveleri ile edinilen bilgi ve tecrübelerin yerel paydaşlara aktarımı gerçekleştirilecektir.

Eğitmenler

Eğitmenleri TanıyınDoğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı - Black Sea Basin Geographical Indications Project

 

Oya ERSÖZ

Besim OGELMAN

DETAY

Oya ERSÖZ

Özel Oytun TÜRKOĞLU

DETAY

Oya ERSÖZ

Zeynep İYİLER

DETAY

Program

Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı20-24 Aralık tarihleri arasında yüzyüze eğitimler tamamlanmıştır (KAPALI)
Online eğitimlere kayıtlar devam etmektedir (AÇIK)

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

KAYIT OL

21-25 Aralık tarihleri arasında yüzyüze eğitimler tamamlanmıştır (KAPALI)
Online eğitimlere kayıtlar devam etmektedir (AÇIK)

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

KAYIT OL

6-10 Aralık tarihleri arasında yüzyüze eğitimler tamamlanmıştır (KAPALI)
Online eğitimlere kayıtlar devam etmektedir (AÇIK)

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

KAYIT OL

7-11 Aralık tarihleri arasında yüzyüze eğitimler tamamlanmıştır (KAPALI)
Online eğitimlere kayıtlar devam etmektedir (AÇIK)

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

KAYIT OL

22-26 Şubat tarihleri arasında yüzyüze eğitimler tamamlanmıştır (KAPALI)
Online eğitimlere kayıtlar devam etmektedir (AÇIK)

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

KAYIT OL

21-25 Aralık tarihleri arasında yüzyüze eğitimler tamamlanmıştır (KAPALI)
Online eğitimlere kayıtlar devam etmektedir (AÇIK)

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

KAYIT OL

Zoom üzerinden online eğitimlere katılmak için linklere tıklayabilirsiniz.

16 Mayıs 2022 (Pazartesi)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaların Kurumsallaştırma Destek Eğitimi – Besim OGELMAN

» Zoom üzerinden "Online Eğitime" katılmak için tıklayınız

17 Mayıs 2022 (Salı)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-ticaret Çalışmaları Eğitimi – Zeynep İYİLER

» Zoom üzerinden "Online Eğitime" katılmak için tıklayınız

18 Mayıs 2022 (Çarşamba)

13:00 – 17:00 | Coğrafi İşaretlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi – Özel Oytun TÜRKOĞLU

» Zoom üzerinden "Online Eğitime" katılmak için tıklayınız

19 Mayıs 2022 (Perşembe)

13:00 - 17:00 | Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirme Ve Ticarileşme Modelleri – Besim OGELMAN

» Zoom üzerinden "Online Eğitime" katılmak için tıklayınız

20 Mayıs 2022 (Cuma)

13:00 - 13:15 | Başarılı Coğrafi İşaretli Ürün Uygulaması “Akkuş Kuru Fasulyesinin Coğrafi İşaret Başarı Öyküsü” - Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA
13:15 - 13:30 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Tescilleştirilme Süreçleri” - Ümit ORHAN
13:30 - 13:45 | “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Satış Portalına Katılması” Örnek bir çalışma ile anlatılması (https://cipazar.com) - Ahmethan KULAKSIZOĞLU
13:45 - 14:00 | Soru-Cevap

» Zoom üzerinden "Online Eğitime" katılmak için tıklayınız

KAYIT OL

Gürcistan Etkinlik Programı buraya eklenecektir...
Romanya Etkinlik Programı buraya eklenecektir...

Video

Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi Tanıtım Filmi

 

Etkinlik Galerisi

Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi Foto Galerisi

Trabzon

DOKA'nın Coğrafi İşaretli ürünlere yönelik eğitim programının Trabzon bölümü başladı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın Trabzon bölümü başladı.

DOKA'nın Coğrafi İşaretli ürünlere yönelik eğitim programının Trabzon bölümü tamamlandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın Trabzon bölümü kapanış oturumuyla t

Gümüşhane

COĞRAFİ İŞARET VE E-TİCARET FIRSATI

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile coğrafi işaretli ürünlere yönelik bir eğitim programı düzenlediklerini belirterek, ''Coğrafi işaretli ürün üreten, ür

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın Gümüşhane bölümü kapanış oturumu

Rize

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Rize Eğitim Programı Başladı

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Rize Eğitim Programı başladı. 5 Gün sürecek Programın açılışında Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Temizel ve DOKA Rize Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Fatih Özd

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Rize Eğitim Programı Sertifika Töreni Düzenlendi.

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Rize Eğitim Programı 5. gününde Sertifika Töreni düzenlendi. Eğitime katılan firma yetkililerine sertifikaları teslim edildi.

Artvin

Gastronomi Turizmi İçin Yerel Değerler, Yerel Lezzetler Çok Önemli

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı’nın Artvin bölümü başladı.

Kültürel Değerlerin Özelliğini Kaybetmeden Devam Etmesi Coğrafi İşaret Tesciliyle Mümkündür

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı’nın Artvin bölümü kapanış oturumu v

Giresun

Coğrafi İşaretli Ürünler Giresun Eğitim Programı Tamamlandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA), bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı’nın Giresun bölümü kapanış oturumu

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı’nın Giresun Bölümü Başladı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA), bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı’nın Giresun bölümü Giresun Ticaret v

Ordu

Coğrafi İşaretli Ürünler Ordu Eğitim Programı Tamamlandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı’nın Ordu bölümü kapanış oturumu ve

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programının Ordu Bölümü Başladı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA), bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programının Ordu bölümü Ordu Ticaret ve Sanayi