Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi

Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı - Black Sea Basin Geographical Indications Project

Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi

Türkiye’den Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) lider ortak, Romanya’dan “Tehnopol Galati” ile Gürcistan’dan Uluslararası İş Geliştirme Merkezi (IBDIPC)’nin proje ortakları olarak yer aldığı Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı projesi uygulama aşamasına geçildi.

Ülkemizde program otoritesi Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) tarafından yürütülen ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında başarılı bulunarak uygulamaya geçen BSB 1191 referans numaralı Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı projesi 03.08.2020 – 02.08.2022 tarihleri arasında 24 ay süreyle toplam 745.850 Avroluk bir bütçe kullanılarak hayata geçirilecektir.

Tüm dünyada 200 milyar doların üzerinde bir Pazar payı olduğu tahmin edilen Coğrafi İşaretli ürünler pazarından proje ortağı bölgelerdeki yerel paydaşların daha fazla pay alabilmesi için proje ile yerel paydaşların kurumsal kapasiteleri ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesi alanında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kapasite geliştirme çalışmaları yanında projede sosyal medya ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tır’ı gibi araçlar kullanılarak stratejik tanıtım ve bilinç arttırma kampanyaları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, proje ile uluslararası alanda iyi uygulama ve tecrübelerin incelenmesi çalışmaları ile de yerel paydaşlara katkı sağlayabilecek iş ve markalaşma modelleri ile ilgili farkındalıkların arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmalar aşağıdaki alanlara odaklanacaktır:

- Coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamalar ile koruma ve denetim mekanizmaları, markalaşma, ürün üretim ve tedarik zincirleri, işbirliği ve kümelenme ve tüketici bilinci gibi alanlarda üç ülkede toplam 400 paydaşa eğitim verilerek, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi;

- Coğrafi işaretli ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve sürdürülebilir bir ekonomik bir değer olma potansiyeli, mevcut ve potansiyel coğrafi işaretli ürünler gibi temalarda 18 ay sürecek ve en az 2 milyon etkileşim hedefleyen tanıtım kampanyaları yürütülmesi

- Coğrafi işaretli ürünler konusunda lider konumda olan ülkelere bilgi ve deneyim edinmek için iki AB üyesi ülkeye 10 kişilik gruplar ile çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve akabinde proje ortaklarından 3 ülkede toplamda 600 paydaşın katılımıyla düzenlenecek Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Zirveleri ile edinilen bilgi ve tecrübelerin yerel paydaşlara aktarımı gerçekleştirilecektir.

İki yıllık süre zarfında gerçekleştirilecek proje çalışmaları ile bilgi ve tecrübesi arttırılmış paydaşlardan oluşan ve Karadeniz havzasının üç ülkesini kapsayan bir Coğrafi İşaretli Ürünler işbirliği ağı genişlemeye hazır bir şekilde kurulmuş olacaktır.