Gümüşhane Basın Toplantısı

Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı - Black Sea Basin Geographical Indications Project

Gümüşhane Basın Toplantısı

BASIN DUYURUSU                  

Trabzon 17 Şubat 2022                                                                            


Karadeniz Uluslarlararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi


Türkiye’den Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) lider ortak, Romanya’dan “Tehnopol Galati” ile Gürcistan’dan Uluslararası İş Geliştirme Merkezi’nin (IBDIPC) proje ortakları olarak yer aldığı Karadeniz Havzası Coğrafi İşaretler Ağı Projesi’nin uygulanma aşamasında ikinci yıla gelinmiştir.


Doğu Karadeniz'de sayısı elliyi aşan coğrafi işaretli ürünü yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak gören Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda öncü rol üstlenmektedir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ‘Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı Projesi’ çerçevesinde 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Gümüşhane İlinde ‘Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ gerçekleştiriliyor.


Romanya, Gürcistan ve Türkiye’den yetkilerin katılımı ile gerçekleştirilen Zirve’nin birinci gününde coğrafi işaretli ürünlerin potansiyelini harekete geçirmek, yerel ürünlerin tüketimi konusunda farkındalığı artırmak, coğrafi işaretlerin etkin yönetimini sağlamak ve ortak ya da garanti markaların kurulması konularında, alanında uzman kişiler tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı. İkinci gününde ise Gümüşhane ilinde faaliyetlerini yürüten coğrafi işaretli ürün üreticilerine inceleme ziyaretleri yapıldı.


2014 - 2020 ikinci teklif çağrısı dönemine sunulan "Karadeniz Havzası Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN)" projesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır. BS GIN Projesi ile proje ortakları arasında coğrafi işaretli ürünlerin potansiyelinin değerlendirilmesi, ekosistem içindeki paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli ürünlerin etkin tanıtımının yapılmasına yönelik bir ağ oluşturulması çalışmaları ondokuz aydır devam etmektedir. Proje Kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır;            

- Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliğini artırmak amacıyla "https://www.karadenizhazineleri.com/tr" web sitesi hizmete açıldı.

- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan coğrafi işaretli ürünlerin instagram ve facebook mecralarında ‘karadenizhazineleri’ isimli sayfalar aracılığı ile tanıtımları devam etmektedir. ‘Karadeniz hazineleri’ instagram sayfası 10 aylık bir çalışmanın sonucunda 34.400 takipçiye ulaşmış, 4.270.097 etkileşim elde etmiştir.

- Karadeniz Havzası Coğrafi İşaretli Ürünler Projesinin detaylarını anlatmak ve partner ülkeler ile yapılan iş birliği çalışmalarının göstergesi olan ‘www.karadenizci.com’ adlı internet sitesi uygulamaya konulmuştur.

- Coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilir ekonomik bir değer olması için coğrafi işaretli ürün üreticilerine yönelik Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde eğitim programları planlanmış; Artvin, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde eğitim programları tamamlanmıştır.

- Eğitim programlarının belirlenmesi için ‘Paydaş Eğitim İhtiyaçları Belirleme Anketi’ uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçlarına göre; Coğrafi İşaretli Ürün Üreten Firmaları Kurumsallaştırma Desteği, Coğrafi İşaretli Ürünleri Ticarileştirme ve Ticarileşme Modelleri, Coğrafi İşaretli Ürünlerde Markalaşma ve Marka Yönetimi, Coğrafi İşaretli Ürünlerin Dijital Pazarlaması- E-Ticaret Çalışmaları ve İyi Uygulama Örnekleri, eğitim konuları olarak belirlenmiştir

- Dört şehirde gerçekleşen eğitim programlarından toplamda 216 paydaş yararlanmıştır.


2022 yılının Ağustos ayında sona erecek projede bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda şu alanlara odaklanılacaktır;

- Coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamalar, koruma ve denetim mekanizmaları, markalaşma, ürün üretim ve tedarik zincirleri, işbirliği ve kümelenme ile tüketici bilinci gibi alanlarda Ordu ve Giresun illerinde eğitimlere devam edilecek olup, tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’ni kapsayacak çevrimiçi eğitim programı gerçekleştirilecektir.

- Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili 10 aydır süren sosyal medya kampanyalarına 8 ay daha devam edilecektir.

- Bilgi ve deneyim edinmek için coğrafi işaretli ürünler konusunda Dünya’da önde gelen ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

- ‘Coğrafi İşaretli Ürün Tır’ı ile katılımcı ülkeler tarafından belirlenecek olan coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapılacaktır. (Tır, belirlenecek coğrafi işaretli ürünlerin fotoğrafları ile giydirilecektir.)


Tüm dünyada 200 milyar doların üzerinde bir pazar payı olduğu tahmin edilen coğrafi işaretli ürünler pazarından, proje ortağı bölgelerdeki yerel paydaşların daha fazla pay alabilmesi için yerel paydaşların kurumsal kapasiteleri ve bilgi birikimlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.